Przejdź do treści

Układ,a atomy

Nauka > Chemia > Układ okresowy
Układ okresowy a właściwości chemiczne atomów
Współczesny układ okresowy (z rozdzielonymi blokami s, p, d i f) jest dobrym sposobem na przedstawienie zależności właściwości chemicznych od miejsca w układzie.
Pierwsze dwie grupy główne (oprócz wodoru) grupują atomy o bardzo silnych właściwościach metalicznych, zaś trzy przedostatnie (grupy 15 (VA), 16 (VIA), 17 (VIIA)) zawierają atomy o mniej lub bardziej wyraźnych właściwościach niemetalicznych. Wreszcie grupa 18 (VIIIA) to gazy szlachetne.
Przechodząc w obrębie jednej grupy w dół (w kierunku coraz wyższej liczby atomowej) następuje we wszystkich grupach wzrost właściwości metalicznych, co w obrębie grup od VA do VIIIA przejawia się spadkiem typowych właściwości niemetalicznych.
Stąd „najbardziej metaliczny” jest pierwiastek występujący na samym dole grupy I – frans, a „najbardziej niemetaliczny” jest atom na samej górze grupy VIIA – fluor.
Wszystkie atomy grup pobocznych, a także lantanowce i aktynowce, to typowe metale. Ich właściwości również wykazują podobieństwa w obrębie tych samych grup, ale są to już bardziej subtelne cechy niż proste rozdzielenie na właściwości metaliczne i niemetaliczne.
Wróć do spisu treści